Град Чипровци е разположен в живописна долина в Северозападна България.

В тази част се намира и най-високият връх в Северозападна Стара планина
- Миджур - 2168 м.
Релефът на общината е планински и полупланински, с голяма разлика на надморската
височина за различните селища. Климатът е умереноконтинентален.
Разстоянието от град Чипровци до областния град Монтана е 35 км., а до София
- 110 км. през Берковица и високопланинския проход Петрохан.
Населението на община Чипровци е 5348 жители, от които 2643 са в Чипровци, а останалите - в другите девет населени места - Мартиново, Железна, Превала, Горна Лука, Митровци, Бели Мел, Челюстница, Горна Ковачица, Равна.

още